ประสบการณ์ผู้ใช้ BIM100 จากรายการสุขและสวย

BIM100 ดูแลปัญหาสุขภาพนานับประการด้วยการปรับสมดุลร่างกาย นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ไทย ” BIM100 สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมังคุดไทยด้วยภูมิปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ก้าวไกลสู่ตลาดสุขภาพโลก

รวมประสบการณ์ผู้ใช้ BIMจากรายการ สุขและสวยโดยBIM100 ออกอากาศทางTrueVistionช่อง8 (TNN2)

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

BIM ย่อมาจากคำว่า Balancing Immunity คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ให้พอเหมาะพอเจาะพอดี เพราะภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจะทำร้ายตัวเองเอาได้ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไปก็เปิดโอกาสให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาเบียดเบียนเช่นกัน ภูมิคุ้มกันนี้สำคัญมากนะครับ เป็นอีกกลไกหนึ่งในการดูแลตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ เมื่อนำมารวมกับคำว่า 100 เป็น BIM100 หมายความถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ไปจนถึง 100 ปี อย่างคนที่มีสุขภาพดีมีความสุขกับชีวิต ด้วยหลักการดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุล อยู่ดูสิ่งดีๆ ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต อยู่กับครอบครัวที่เรารักไปนานแสนนาน โลกนี้ยังสวยสดใสมีอะไรให้น่าอภิรมย์ตั้งมากมาย หันมาดูแลตัวเองกันเถิดครับ กล้าเถอะครับ! ที่จะอยู่ให้ได้ 100 ปีแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตอันแสนโสภาที่อยู่กันได้ 100 ปี อย่างคนมีสุขภาพดีนั้นเป็นอย่างไร?